Ưu đãi của chúng tôi về Allweyes AI tự hào có quyền kiểm soát AI với hiệu quả phi thường.
Ngôn ngữ

Phần tử lọc thủy lực

Sợi thủy tinh Micron với bộ lọc thủy lực Valve By-Pass WKR75G10D
Sợi thủy tinh Micron với bộ lọc thủy lực Valve By-Pass WKR75G10D
.Sợi thủy tinh Micron với bộ lọc thủy lực van By-Pass WKR75G10D..Phương tiện: Sợi thủy tinh.Micron: 10..Dòng chảy dir: est-int.Thu gọn: 25 bar.Sụp đổ: 362,6 psi.Loại con dấu: NBR.By-Pass: Không.Temp Min: -20oC.Temp Max: 100oC.OD: 106 mm.Chiều cao: 140 mm.ID: 72 mm.Kích thước của Botton Lỗ: 31,5 mm.
Phần tử lọc thủy lực công nghiệp micron thủy tinh WKD060G03D
Phần tử lọc thủy lực công nghiệp micron thủy tinh WKD060G03D
.Phương tiện: Sợi thủy tinh.Micron: 3..Dòng chảy dir: est-int.Thu gọn: 210 bar.Sụp đổ: 3045.8 PSI.Loại con dấu: NBR.By-Pass: Không.Temp Min: -20oC.Temp Max: 100oC.OD: 33 mm.Chiều cao: 100mm..ID: 16,5mm..
Phần tử lọc thủy lực
Phần tử lọc thủy lực
.Phần tử lọc thủy lực.
Đức Thay thế thương hiệu Bộ lọc thủy lực sợi thủy tinh 10 micron WKD330G10D
Đức Thay thế thương hiệu Bộ lọc thủy lực sợi thủy tinh 10 micron WKD330G10D
.Đức thay thế thương hiệu Bộ lọc thủy lực sợi thủy lực 10 micron WKD330G10D..Phương tiện: Sợi thủy tinh.Micron: 10..Dòng chảy dir: est-int.Thu gọn: 25 bar.Sụp đổ: 362,6 psi.Loại con dấu: NBR.By-Pass: Không.Temp Min: -20oC.Temp Max: 100oC.OD: 42 mm.Chiều cao: 91 mm.ID: 22,8 mm.
Sợi thủy tinh 3 micron Bộ lọc thủy lực D120G03A
Sợi thủy tinh 3 micron Bộ lọc thủy lực D120G03A
.Sợi thủy tinh Bộ lọc thủy lực 3 micron D120G03A..Phương tiện: Sợi thủy tinh.Micron: 3..Dòng chảy dir: est-int.Thu gọn: 21 bar.Sụp đổ: 304,6 psi.Loại con dấu: NBR.By-Pass: Không.Temp Min: -20oC.Temp Max: 100oC.OD: 53 mm.Chiều cao: 116mm..ID: 24,5mm..
Weike Thiết kế Bộ lọc hút bằng thép không gỉ 64B-200-90V
Weike Thiết kế Bộ lọc hút bằng thép không gỉ 64B-200-90V
.Weike thiết kế bộ lọc hút bằng thép không gỉ 64B-200-90V..Vật liệu: thép không gỉ.Chế độ kết nối: Kết nối luồng.Flow-Dir: Est-int.